حامانا

السای کوچولوی ما عاشق حمام کردنه و به حمام میگه حامانا.این عکس بعد از حمام کردنه والسای ناراحت از بیرون آمدن از حمام:

 

 

 

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
پرنیا

وای چه ناناسههههههههههههه[قلب] گاز گرفتنیه[نیشخند] مامانش از طرف من یه گازش بگیر[ماچ]

نسیم

جاااااااااااااان بخولم اون اخمشوووووو [بغل]حوله شو ببین چه ناناجه ذوق کردیم از این عکسا مامان السای جون میسییییییییی[ماچ][ماچ]