# السای

فرهنگ لغات السای کوچولو

سلامی دوباره. میخواهم لغاتی را که دخترم بلده بنویسم:        دردر-آب به(آب)-حام مه(شیر)-قاقا-بوفو(غذا)-بابا-مامان-جیز زا-جاوووو(جارو)-کااارتون-کون تو(کنترل)-قاپو(در)-امیر-علی-عمه-بابا جون-آااجون(آناجون)-ووح(فرح)-عمو-نحیم(نسیم)-ننا(سنا)-دای دای-پ...م(پرهام)-نح ناز(سحرناز)-آدا(آدایی)-آنی-عز زه قولی(عزیزه خاله)-نیر-بس ت(با ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 17 بازدید